Gurutze-bide

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.

Gure debozioan hain errotuta dagoen gurutze-bidea, batez ere garizumatik hurbil (edo garizuman) dagoen garai honetan, Jesukristo gure Jaunaren Pasio, Herio eta Berpizkundearen misterioan hausnartuz bidea egiteko gonbita da. Bere bidea gurutzearekin egitea da, gutako bakoitzetik igarotako sufrimendu guztiengatik pentsatzea da, salbatzeko, berrerosteko eta loriatzeko.

Jesus, aurten ezin izango dugu gurutze-bide handi hori egin gure

Javieradas, gogora ekarri nahi dugu ostiralero Iruñeko metropoli-seo honetan Pasioaren Ermandadea ospatzen duen honetan. Gure otoitza eskaini nahi diegu misiolari guztiei, bereziki Ebanjelioaren Berri Ona iragartzen duten nafarrei.

Zure Ama, Sagrarioko Maria eta Misioetako Erregina, bidai honetan lagun gaitzala, oinazeak bere maitasunaren ordaina izan dezan.

Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…, zure Gurutze Santuagatik mundua berrerosi zenuelako.

Irakurlea: Jesus da lehen misiolaria. Jainkoak, gure Aitak, bidalia izan da mundua gaitzetik, bekatutik salbatzeko, eta askatuko gaituen penaz kondenatua izan da. Otoitz egiten diegu Ebanjelioaren argiaz eta egiten duten laguntzaz desnutrizio material eta espiritualagatik heriotzara kondenatutako hainbeste pertsonari Salbamendu hau iragartzen dieten misiolariei. Jesus, zure epaia entzutean, eskatzen dut beren fedea dela eta hiltzera kondenatzen diren guztiei.

Aita gurea…

Jauna, txiki, erruki zaitez nitaz.

Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…

Mundua.

Irakurle: esan diguzu zure atzetik joan nahi duenak hartzeko, bere gurutzea kargatzeko eta zure atzetik joateko. Zenbat sufrimendu eta gurutze munduan eta bizitza bakoitzean

Zehatza. Zauri sakonak sortzen dituzten eta gainera erortzen diren hainbeste egur

Sorbaldak. Misiolariak hemen hartu diren bataiatuak dira:

Serioski, azken ondorioetaraino jarraitzeko gonbidapen hau. Egiten dute

Gurutzaketa pertsonalak eramanez eta hainbat gurutze eramaten lagunduz,

Mundua.

Indarra ematen die gurutzea libreki besarkatzen duten hainbeste gizon-emakumeri

Bizirik zaudela eta itxaropenerako arrazoirik badela erakustea.

Aita gurea…

Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.

Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu, zure Gurutze Santuagatik

Mundua. Irakurlea: gurutzearekin erortzen zara lehen aldiz. Min handia sentitzen dugu zuraren pisuak mendean hartzen zaituenean. Hain astuna al da munduko bekatua? Gizakiaren historian aldatzeko eta eraldatzeko hainbeste dago.

Misiolariek beren eginkizun ebanjelizatzailean zoritxarraren, kontrakotasunaren, bidegabekeriaren pisua sentitzen duten bakoitzean, eta duintasunez bizi ezin diren hainbaten bizi-baldintza gogorren aurrean makurtzen diren bakoitzean.

Gure otoitzak indar hori altxa dezala.

Aita gurea…

Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.

Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: bide mingarri honetan zure Amarekin egiten duzu topo. Ez dugu zalantzarik zuretzat lasaigarria izan zela hainbeste sufrimenduren artean. Baina, agian, zu biziki hunkitu zintuen zure Amaren aurpegi negartiak. Zenbat aldiz zara ama kontsolamendua
Jesusen maitasuna erakusteko dena utzi duten emakume eta gizon hauena. Zenbat aldiz ikusten dituzte zure malkoak ogi, kultura, bizi-sendotasun faltagatik sufritzen dutenen aurpegietan.
Santa Maria, izan kontsolamendua negarrez ari direnentzat. Izan zaitez misiolari eta ebanjelizatzaileen gotorleku.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: bihotz eskuzabal bat ikusten dugu, Jesusen gurutzea bizkarrean eramateko konpromisoa hartzen duena. Zireneko gizona da, landa-lanetik etorri ondoren bide mingarriarekin bat egiten duena, Jesusen sakrifizio berreroslearekin bat egiten duena.
Misiolari, garai hauetako zirineoa zara. Bizitza ematearekin batera, gure misiolariek aurrera daramate, Xabierko San Frantziskok bezala, Jesusek bere heriotza eta berpiztearekin irabazi digun salbazio horretatik pixka bat edo asko.
Santa Maria, izan kontsolamendua negarrez ari direnentzat.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: lasaitzeko beste une bat gurutzerako bide gogorrean. Veronica inolako erreparorik gabe hurbiltzen da hainbeste sufrimendu arintzera. Keinu soil horrekin, Jesusen aurpegia inprimatuta geratzen den oihal horretan, kontsolamendu handia eskaintzen du. Keinu txiki bat, bai, baina, agian, oso handia Jainkoaren aurrean.
Horrela, gure misiolariek, Frantzisko Xabierkoaren antzera, bihotzak kontsolamenduz eta itxaropenez betetzen dituzte txikiekin eta maitasun keinu handiekin. Zuk ere kontsolamendua eman diezaiokezu Kristori eta anai-arrebak maitatuz.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: aurpegia eta gorputza lehorrean berriro. Pisua du, gizateriaren bekatua doan gurutzea pisatzen du. Giza indarrek muga bat dute. Baita Jainkoaren Semearen Gorputzarenak ere. Bizitzaren bidean eroritako guztiak. Beren bizioetatik, beren noraezetik, beren itxaropenik ezetik, bizitzan duten fede eta zerumugarik ezetik jaiki ezin diren pertsona guztiak.
Helburua da Ebanjelioak ematen duen argi hori ekartzea, Jainkoak ematen duen indarra transmititzea, guztiok bilduta gauden ahulezia eta zailtasun guztietatik altxatzeko.
Zure bekatuengatik erortzen bazara, altxa zaitez Jainkoaren errukiagatik.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: Jerusalemgo emakumeak, ez nigatik negar egin. Malko zintzoak dira Jesusekin egiten ari den bidegabekeriagatik. Eta Jesusek jarraitzen du esaten «negar egizue zuengatik eta zuen seme-alabengatik…» Malkoak sortu behar dira munduan dauden bidegabekeria ugarietatik.
Misiolariek, Xabierren antzera, dena utzi dute malko horiek arintzeko Ebanjelioaren iragarpenarekin eta justiziaren alde lan eginez.
Nire oinazeak ez diezadala eragotzi hurbil ditudanen mina ikustea, ezta urrun daudenena ere.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurle: zurekin ez doa hirugarrenera garaitua, berriro erortzen zara eta berriro jaikitzen zara. Hiru aldiz esan nahi dut: «Beti». Edozein erorketatik altxatzea beti, itxaropenak bihotza eta gorputza mugitzen dituelako helmugara iristeko.
Jesus jauna, zure patua gurutzetik igarotzen den Gloria da.

Misiolariak, ebanjelizatzaileak, katekistak ez daitezela inoiz erori, ez daitezela ebanjelizazioaren lan handian etsi Jainkoaren maitasun amaigabea presente eginez. Bere bihotzetan beti Jainkoaren lana burutzeko desira eta egarria dariela.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurle: ezer gabe uzten zaituzte, ia zure Ama Santuak mundu honetara ekarri zintuenean bezala. Belen eta Kalbarioa ez dira hain desberdinak. Misio beraren parte dira: mundua Gaizkitik, bekatutik eta heriotzatik salbatzea.
Oinarrizkoena eta beharrezkoena erantzitako pertsona guztiak, Jainkoaren haur edo ume-duintasunaz jantzitako pertsona guztiak.
Munduko leku askotan, gizakia bere balio erabatekoaz eranzten da, Jainkoaren irudi eta antzera egindako bere kreatura duintasunaz, etekin handienaren edo sistema egoista eta manipulatzaile baten zerbitzura erabiltzeko.
Ikasi dezagun besteei begiratzen Jainkoaren begiradarekin.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.
Irakurlea: egur zakarrean lotu eta iltzatu egiten dituzte zure hankak eta eskuak. Zure askatasunarekin, zure graziarekin, zure itxaropenarekin amaitu nahi dute. Gurutze hau beste zeinu bat da, zu mundu honetara iltzatuta zeundela zure Enkarnazioaren unetik. Iltzea gizakiaren bihotzean dagoen bekatutik eta gaitzetik ateratzeko iltzatua. Zu egur horretan sartuta, paradisu galdu haren zigorra urratzen ari dira. Zuhaitz honetan sartuta, fruitu berri bat sortzen duen adar zaharreko txertaketa bezalakoa izango zara,
Mamitsua eta gozoa. Iltzatu zure gorputza, baina ezin dute zure arima sartu, eta bertatik emango duzu Espiritu Santuaren indarra.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurle: zure heriotzak guztiaren amaiera dirudi. Gurutzean duzun heriotza Jainkoaren Erresumaren proiektu zoragarriaren itxurazko frustrazioa da. Zure heriotza hasiera da, non dena berriro hasten den. Lurrean erortzen diren eta hiltzen diren gari-aleak bezala bizia emateko hiltzeak bizitza berria sortzen du. Misiolarien ukapena eta ukoa bizitzaren paradoxaren seinale dira. Bizitza gordetzen duenak galdu egiten du, eta galtzen duenak irabazi. Poz handiagoa dago ematerakoan, jasotzerakoan baino. Inork ez du adiskideenganako bizitza ematen duena baino maitasun handiagorik.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: berriro ere Belen Kalbariora hurbiltzen da. Berriro Jesus bere Amaren besoetan. Gurutzea egurrezko beste aska horretatik aterata, inoiz izan den izaki garbi eta nobleenak hartzen du: Santa Mariak. Mundu honetan gehien maite izan zaituenak hartzen du Jesus.
Misiolariak Elizari eta Jainkoari berari ama-aurpegia jartzen dieten emakumeak eta gizonak dira. Ebanjelizatze lana egiten dute milaka harrera-keinuk. Bere besoetan haur, gazte eta zaharren bizitzak pausatzen dira. Bere eskuen artean sufrimenduak eta pobreziak gurutziltzatutako guztiak daude.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.
Gurtzen zaitugu, Kristok, eta bedeinkatzen zaitugu…
Mundua.

Irakurlea: Jesusen gorpua uzteko hilobi berria. Harkaitz gogorrean, heriotzari zentzu berri bat eman behar zion hilobi hura zulatu zen. Jesus hilobi batean uzten da, baina Berpizkundearen promesarekin. Gizonaren Semeak asko sufritu behar du, eta zaharrek, apaiz nagusiek eta eskribauek arbuiatu behar dute, eta hila izan behar du, eta hirugarren egunean berpiztu.

Bizitza honen berpizte eta osotasunaren itxaropena ebanjelizazioaren akuilua da. Mundu berri bat iragartzea, bizitza iragartzea, heriotza gorabehera, bataiatu guztien eginkizuna da.
Aita gurea…
Jauna, txikito, erruki zaitezte nitaz.